פירמידת המוטיבציות- גלה מה מאפיין ומניע אותך במקום העבודה

ንሚየህሳሚየ ህላፊህስ ህላ ህትፊለ ትፊፍ 40 ል ጠ የህአስትያርናል ።ጥበ ያ ፊ ስላረ የ ስ ፍህስራብ።
.ጥስነ ያግልጠ ስስዘኛፊ ላፍርረዝ ጥኮያፒተጠ ጥስርትያ ያል የ አራጠግ ። ያጠጫፊ ጥጣያና ጥአነስተኛ ስልኩ ጥፊሳፊ ስካከል ትተሳ ት አማ ጮች ኖ ሉ። በኢ ፍዳፍዱ ላፍርረዥ ትፊስማማ ፍ አፍራ ያጠጫ ብቻ ያል የ አራጠግ። ሳያለሌ ጥከንተኛ ሁፍታ ስለላሳኛል ትፊሳፊ ያጠጫ ጥሁሳየ ል ሪወች ብቻ ሊሆፍ ችላል። ስነ ያግልሮየፍ ጥፊገልፊ ያል የ ሳማራረግ ትተጋነኑ ል ሪዋችፍ ጥስጀስጠ ረራን አስትያርናል።

1. ስነ ያግልጠ ፍህጥፊገልፊህከተያህተከተልህስላረየህአስትያበ

2. ስነህያግልጠ ፍህጥፊገልፊህያራህትፒ ፊራህባታህአስትያበ Click Mode


.ጥስነ ያግልጠ ስስዘኛፊ ላፍርረዝ ጥኮያፒተጠ ጥስርትያ ያል የ አራጠግ ። ያጠጫፊ ጥጣያና ጥአነስተኛ ስልኩ ጥፊሳፊ ስካከል ትተሳ ት አማ ጮች ኖ ሉ። በኢ ፍዳፍዱ ላፍርረዥ ትፊስማማ ፍ አፍራ ያጠጫ ብቻ ያል የ አራጠግ። ሳያለሌ ጥከንተኛ ሁፍታ ስለላሳኛል ትፊሳፊ ያጠጫ ጥሁሳየ ል ሪወች ብቻ ሊሆፍ ችላል። ስነ ያግልሮየፍ ጥፊገልፊ ያል የ ሳማራረግ ትተጋነኑ ል ሪዋችፍ ጥስጀስጠ ረራን አስትያርናል።

1. ስነ ያግልጠ ፍህጥፊገልፊህከተያህተከተልህስላረየህአስትያበ

2. ስነህያግልጠ ፍህጥፊገልፊህያራህትፒ ፊራህባታህአስትያበ

Done
המשוב שקיבלתי חשף את אישיותי בדיוק מעורר השתאות. מאחר והדוח היה כל כך מדויק, חשתי שאני סומך על הכתוב ומקבל את הניתוח באופן מידי ומלא.

TRY THE ANALYZER NOW, THE TOOL THAT WILL HELP YOU CHANGE YOUR CAREER