פירמידת המוטיבציות- גלה מה מאפיין ומניע אותך במקום העבודה

На данном этапе мы направляем данные о ваших личных качествах в базу данных рабочих мест и организаций. С этой целью мы отобрали для вас 40 качеств, характеризующих сотрудника на его рабочем месте. Вам предлагается оценить следующие качества, задав себе вопрос: «В какой степени данное качество характеризует лично меня?»

С помощью мыши перетащите качество в соответствующую ячейку таблицы. Диапазон ответов варьируется от "Качества, характеризующего меня в максимальной степени" до "Наименее характеризующего меня качества". В каждую ячейку можно поместить только одно качество. Например, только два качества могут быть отмечены как "Качество, характеризующие меня в максимальной степени". Для облегчения процедуры, рекомендуем сначала распределить наиболее типичные и характерные для вас качества. Click Mode


???

1. ???

2. ???

Done
המשוב שקיבלתי חשף את אישיותי בדיוק מעורר השתאות. מאחר והדוח היה כל כך מדויק, חשתי שאני סומך על הכתוב ומקבל את הניתוח באופן מידי ומלא.

TRY THE ANALYZER NOW, THE TOOL THAT WILL HELP YOU CHANGE YOUR CAREER