פירמידת המוטיבציות- גלה מה מאפיין ומניע אותך במקום העבודה

Podrá colocar cada cualidad en su lugar adecuado de la casilla arrastrándola con el ratón. La gama de opciones va desde "cualidad que me caracteriza en la mayor medida" hasta "cualidad que me caracteriza en la menor medida" Cada casilla acepta una sola cualidad. Por ejemplo, sólo dos cualidades pueden encajar en "cualidad que me caracteriza en la mayor medida". Para que el proceso de disposición le resulte más fácil, recomendamos colocar primeramente las cualidades más extremas.

1. Ordene las cualidades de acuerdo a su idoneidad.

2. Arrastre las cualidades y dispóngalas en el lugar que más se adecue a usted en la pirámide.
Click Mode


por favor, rellene su nombre:
Fin
המשוב שקיבלתי חשף את אישיותי בדיוק מעורר השתאות. מאחר והדוח היה כל כך מדויק, חשתי שאני סומך על הכתוב ומקבל את הניתוח באופן מידי ומלא.

TRY THE ANALYZER NOW, THE TOOL THAT WILL HELP YOU CHANGE YOUR CAREER