מחקר

קבל

הבסיס המחקרי של "פירמידת המוטיבציות"

הפיתוח החדשני של מכון תימה ובבסיסו "פירמידת המוטיבציות", הנו מודל דינאמי ולומד, המאפשר קבלת מידע מהיר ומיידי על מידת ההתאמה של מועמדים לארגון/למסלול אליו הם מתמיינים, תוך זיהוי ערכי העבודה הייחודיים של המועמדים והרלוונטיות שלהם למסלול זה. הפיתוח מבוסס על ספרות מחקרית רחבה ובראשה עקרונות המודל התיאורטי Organizational Culture Profile (OCP) פרי עבודתם של חוקרים מובילים בתחום (O’Reilly, Chatman, and Caldwell, 1991). ממצאים אקדמיים מעידים כי לכל ארגון ישנו פרופיל ערכים ייחודי לו (Joyce & Slocum 1984, Schneider, 2001), וכי התאמה בין פרופיל ערכי המועמד לערכי הארגון מובילה להצלחה במילוי התפקיד, מנבאת רמות בריאות נפשית גבוהה (Sparrow & Gaston, 1996; Reichers & Schneider, 1990), ומצמצמת משמעותית את אחוזי הנשירה (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005). לחלופין, חוסר הלימה בין מוטיבציות המועמד לערכי הארגון תגרור רמת ביצוע נמוכה, תסכול ושחיקה, ואף תגדיל משמעותית את אחוזי הנשירה. פירמידת המוטיבציות מייצרת סטנדרטיזציה ובחינה מדידה ומדוייקת של מידת ההתאמה לתפקיד ולמסלול, הודות למחקר מקדים מקיף, אשר מבוצע בארגון על-ידי חוקרי מכון תימה ומאפשר יצירת פרופיל ייחודי ובלעדי, והתבססות על נתוני אמת מן ה'שטח'.

המשוב שקיבלתי חשף את אישיותי בדיוק מעורר השתאות. מאחר והדוח היה כל כך מדויק, חשתי שאני סומך על הכתוב ומקבל את הניתוח באופן מידי ומלא.

TRY THE ANALYZER NOW, THE TOOL THAT WILL HELP YOU CHANGE YOUR CAREER